Redakt står till din tjänst

Hej, Nina här!

Vad vill du ha sagt, vem vill du nå och vad vill du uppnå?

Oavsett du är företrädare för ett företag, en organisation eller privatperson
— jag hjälper dig att formulera och målgruppsanpassa ditt budskap så att det når fram och ger avsedd effekt.

Hur ska det heta?

På runsten, papper eller skärm, med gåspenna eller en gammal Halda* — att författa en text är ett hantverk. Med fallenhet för ordbehandling och öga för korrekturfel hjälper jag dig att finna orden, reda ut språkliga härvor och leda dig ut ur floskeldjungeln.

Vad vill du ha hjälp med? Redakt erbjuder följande redaktionella tjänster och ordomsorger:

 • Journalistiska texter med unicitet och personlig touch för e-publikationer, sociala medier och förstås, i tryck, på papper
 • Research och uppföljning; vad hände sen?
 • Texter för webben och webbredaktörskap för dig som inte hinner uppdatera dina sidor
 • Korrekturläsning, textgranskning och strukturering — innehållsmässigt och formmässigt
 • Genomgripande textbearbetning av snåriga texter
 • Klarspråk och textanpassning gentemot målgrupp
 • Tecknar personporträtt i ord och bild
 • Copywriting med kärnfulla budskap
 • Content marketing som fångar upp
 • Dokumentation
 • Transkription av ljudupptagningar
 • Hjälper dig att tyda gammalsvensk skrivstil
 • Läser manus och ger skrivråd
 • Framtagande av underlag och fakta
 • Ger röst åt dig som tycker det är svårt att uttrycka dig skriftligt
 • Författar specialdedikerade verser och tal med humor och tvist

Redakt är baserat i Skellefteå, Västerbotten, men tar uppdrag över hela landet, i samarbete med redaktioner och byråer samt som underkonsult.

Redakt arbetar utifrån Svenska Journalistförbundets frilansrekommendation när det gäller redaktionella uppdrag eller enligt överenskommelse per projekt.

Välkommen med din förfrågan till nina@redakt.se eller ring 073-323 27 96

Vill du veta mer om personen bakom Redakt AB?

Min CV – utbildningar och anställningar

*Haldan var en grön gjutjärnsskrivmaskin som tillverkades i Svängsta, Blekinge, och som varit mången journalists trogna följeslagare fordom dags.